GİZLİLİK KOŞULLARI

Web sitesinin sahibi Pepsı Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti (Kısaca PEPSI) olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi PEPSI ’ye aittir Yedigün bir PepsiCo Inc. markasıdır.

Yedigun.com.tr web sitesini ziyaret eden tüm katılımcılar bu gizlilik bildirgesini okuduklarını ve bildirgeye uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

PEPSI Yedigun.com.tr sitesi ile katılımcılara muhtelif hizmetler verecektir. Anılan hizmetlerin ifası ile ilgili olarak PEPSI ’nın manyetik ortamda, yazılı ve/veya sözlü olarak Katılımcı’ya iletmiş olduğu veya Katılımcı’nın herhangi bir surette öğrendiği PEPSI ‘ye ait her türlü bilgi- belge gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde-surette üçüncü kişi-kuruluşlara açıklanmayacak, aktarılmayacak, kullandırılmayacaktır.


Gizli Bilgi’nin Tanımı ve Kapsamı

PEPSI şirket verileri, web sitesi yazılımı, ürün bilgileri, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, ticari, mali, teknik ve sair konularda sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Katılımcı’ya iletilen ya da Katılımcı’nın herhangi bir surette öğrendiği PEPSI ’ye, PEPSI müşterilerine, PEPSI ürünlerine, PEPSI personeline, PEPSI imalatçı-tedarikçilerine, PEPSI ile ticari /akdi /fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve PEPSI bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Katılımcı’ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri (data) dosyaları, keza PEPSI ‘nin içinde yer aldığı PEPSI Grubu Şirketlerine ait olan aynı mahiyetteki bilgi-belgeler-datalar, raporlar, istatistikler, sorgulamalar ve sorgulama sonuçları, model, yöntem, yenilik, buluş, metod ve usuller, velhasıl hertürlü belge ve dökümantasyon Gizli Bilgi'dir.


Gizli Bilgiler Üzerinde Mülkiye Hakkı ve Tasarruf Yetkisi

Gizli Bilgiler PEPSI ‘nin mülkiyetindedir ve süresiz olarak mülkiyetinde kalmaya devam eder. Gizli Bilgiler üzerinde hertürlü tasarruf yetkisi PEPSI ’ye aittir.

Gizli Bilgilerin her türlü kopyası da PEPSI ’nin mülkiyetindedir ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü haklar ile tasarruf yetkisi münhasıran PEPSI 'ye aittir.


Katılımcı’nın Gizli Bilgilerden Sorumluluğu, Taahhüt ve Yükümlülükleri

Katılımcı, gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri hiçbir şekilde kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır.

PEPSI ’nin yazılı yada sözlü izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Katılımcı tarafından çoğaltılmaz. Gizli Bilgiler hiçbir şekilde-surette PEPSI ortamı dışına çıkarılamaz..


Yaptırım - Cezai Şart

Katılımcı tarafından gizlilik bildirimine aykırı davranılması halinde, PEPSI bu sebepten doğmuş-doğacak her türlü ve bütün doğrudan-dolaylı maddi ve manevi, müsbet ve menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Katılımcı’dan nakten ve defaten tazmin etmesini talep edebilir.